SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.
  1.2. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
  1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;
  1.3.2. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys.
  1.4. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.
  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  1.6. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
  1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.
  1.8. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui.
  1.9. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, arba dėl to, kad prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 14 kalendorinių dienų.

  2. Asmens duomenų apsauga.
  2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.
  2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
  2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, raštu (šios elektroninės parduotuvės el.paštu) pateikdamas prašymą dėl prekių grąžinimo.
  3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu:

3.3.1. prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, nebuvo naudojama,

3.3.2. prekė buvo nekokybiška.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, pateiktas aktualią informaciją Pardavėjui el. paštu – info@moonlit.lt.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.4. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti, atnaujinti ir taisyti šias Taisykles bei keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas.
4.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti internetu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
5.4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas elektroninėje parduotuvėje gali keistis.
5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė.
7.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl Pirkėjo naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Taip pat pačių pakuočių išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamų svetainėje.
7.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.

8. Prekių grąžinimas.
8.1. Prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. Liepos 22 d. nutarimu Nr. 738. Šių taisyklių 17 punkte yra pateiktas prekių sąrašas, kurios gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.
8.2. Pirkėjas, Taisyklių 8.1. punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, raštu (šios elektroninės parduotuvės el.paštu – info@moonlit.lt) pateikdamas prašymą dėl prekių grąžinimo. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
8.3. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą per 7 dienas nuo prekių grąžinimo.
8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje bei tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė ir etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.4. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
9.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo pakeitimo dienos.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl klaidingai nurodytų Pirkėjo kontaktinių duomenų, internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.